นักข่าวพลเมือง : ผู้สูงอายุบ้านวังชัย

นักข่าวพลเมือง : ผู้สูงอายุบ้านวังชัย

คนที่บ้านวังชัย อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด มีวิถีชีวิต  อยู่อย่างพอเพียงและเรียบง่าย ถ้าได้เข้าไปในหมู่บ้าน คุณผู้ชมจะเห็นว่าหลายบ้านมีแปลงผักที่นอกจากคนหนุ่มสาวจะได้นำผักไปขายสร้างรายได้แล้ว การปลูกผักยังเป็นกิจกรรมของผู้สูงอายุอีกด้วย ไปติดตามวิถีชีวืตของผู้สูงอายุทีนั่นคุณกมล หอมกลิ่น มูลนิธิสื่อสร้างสุข

ออกอากาศวันที่ 12 เม.ย. 59 เวลา 05.00 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ