นักข่าวพลเมือง : ผ้าปักม้ง

นักข่าวพลเมือง : ผ้าปักม้ง

ผ้าปักม้งลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์และต้องปักด้วยมือ เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น วันนี้นักข่าวพลเมือง นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่พาคุณผู้ชมไปยังบ้านแผ่นดินทอง อำเภอตับเต่า จังหวัดเชียงราย ไปดูการปักผ้าของชาวม้งที่นั่น 

l 16 ก.ย. 59 l เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ