นักข่าวพลเมือง : ผ้าไหมลายสาเกต

นักข่าวพลเมือง : ผ้าไหมลายสาเกต

ไม่เพียงแต่ภาษาหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นเท่านั้น แต่การทอผ้าพื้นเมือง “ผ้าไหมลายสาเกต” ยังเป็นอีกความโดดเด่นของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้ว ลวดลายบนเนื้อผ้ายังมีความหมายซ่อนอยู่   ติดตามเรื่องนี้จาก คุณปวีณา  เอื้อกิจ Citizen Reporters นักข่าวพลเมืองสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ออกอากาศวันที่ 16 พ.ย. 58 @ 12.45 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ