นักข่าวพลเมือง : ฝายบ้านหัวเลา

นักข่าวพลเมือง : ฝายบ้านหัวเลา

ภาคเมือง ภาคเกษตรหรือภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้น้ำ ซึ่งหากมีการคิดมูลค่าการใช้น้ำจากต้นน้ำจะมีค่ามหาศาล วันนี้นักข่าวพลเมืองมูลนิธิรักษ์ไทยจะพาไปดูคนปลายน้ำที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลป่าต้นน้ำ ที่บ้านหัวเลา ตำป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

l 4 ก.ค. 59 l  เวลา 22.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ