นักข่าวพลเมือง : ฝายหนองหวาย

นักข่าวพลเมือง : ฝายหนองหวาย

“น้ำพอง” ถือเป็นลำน้ำสายสำคัญที่รับน้ำมาจากเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ก่อนจะผ่านชุมชน บ้านเรือน  พื้นที่อุตสาหกรรมและไหลไปยังจุดพักน้ำ “โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย สชป.6”  หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ฝายหนองหวาย”  ซึ่งปัจจุบันคนในชุมชนมีความกังวลต่อคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคแห่งนี้    ติดตามจากคุณคำปิ่น อักษร 

ออกอากาศวันที่ 27 ม.ค. 59 @ 21.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ