นักข่าวพลเมือง : พิธีเซ่นไหว้พ่อตาสามพัน

นักข่าวพลเมือง : พิธีเซ่นไหว้พ่อตาสามพัน

เดือนสี่ของทุกปี กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล  ชนเผ่าชาวมอแกลนจะประกอบพิธีกรรม “เซ่นไหว้พ่อตาสามพัน” ซึ่งเป็นบรรพชนที่เคยเป็นผู้นำปกครองชาวมอแกลนในอดีต ยังเป็นการแก้บนบานตามสัจจะวาจาที่ได้ขอไว้  วันนี้ยังเป็นวันสำคัญที่คนในครอบครัวจะได้มาพบปะและทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน  วันนี้นักข่าวพลเมืองชาวเลอันดามัน ร่วมติดตามพิธีกรรรมและสื่อสารมากับเรา

ออกอากาศวันที่ 3 เม.ย. 59 เวลา 19.00 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ