นักข่าวพลเมือง : พิธีเททองหล่อพระ

นักข่าวพลเมือง : พิธีเททองหล่อพระ

วันนี้นักข่าวพลเมืองสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภาพบรรยากาศและความหมาย
ของพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป องค์พระประธานสมเด็จเชียงรุ้ง ที่วัดไชยราชประดิษฐ์ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 
ซึ่งนอกจากจะสะท้อนถึงความเชื่อและศรัทธาของพุทธศาสนิกชนแล้ว ยังบ่งบอกถึงความสามัคคีของคนในชุมชน

ออกอากาศวันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 12.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ