นักข่าวพลเมือง : พิพิธภัณฑ์ชีวิต

นักข่าวพลเมือง : พิพิธภัณฑ์ชีวิต

ชุมชนป้อมมหากาฬ ที่มีการเปิดพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต บ้านไม้โบราณ ป้อมมหากาฬขึ้น โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความคิด อยากจะอนุรักษ์ชุมชนป้อมมหากาฬ ให้อยู่คู่กับเมืองและโบราณสถาน

l 13 ก.ค. 59 l เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ