นักข่าวพลเมือง : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติบ้านสวนกง

นักข่าวพลเมือง : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติบ้านสวนกง

สันทรายชายหาด เป็นหาดทรายที่เกิดจากการทับถมกันเป็นเวลายาวนานของทรายเม็ดเล็กๆ จากการพัดมาของลมทะเล ซึ่งวันนี้นักข่าวพลเมือง จากศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชนมีเรื่องราวการร่วมมือกันของคนที่นั่น จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติบ้านสวนกง เพื่ออนุรักษ์ป่าสันทราย ทรัพยากรท้องถิ่นของพวกเขาเอาไว้ ค่ำนี้ในรายการ ที่นี่ ThaiPBS ทาง ThaiPBS

ออกอากาศวันที่ 29 มี.ค.59 เวลา 21.45น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ