นักข่าวพลเมือง : พื้นที่กลางตลาด

นักข่าวพลเมือง : พื้นที่กลางตลาด

หลายเดือนที่ผ่านมาคณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ เครือข่ายผู้หญิงนักกิจกรรม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง เดินทางไปเปิดเวทีรับฟังเสียงของผู้หญิงและภาคประชาสังคมในหลายชุมชนกว่า 500 คน เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นข้อเรียกร้องและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในชายแดนใต้

งานพื้นที่ “กลาง”ตลาด ที่ตลาดเทศวิวัฒน์ใน อ.เมือง ปัตตานี ถูกจัดขึ้นวันนี้ เพื่อนำเสนอและพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้มา  ติดตามรายงานจากพวกเธอ คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้

ออกอากาศวันที่ 28 เม.ย. 59  เวลา  21.45 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ