นักข่าวพลเมือง : พื้นที่การสื่อสารของเยาวชน

นักข่าวพลเมือง : พื้นที่การสื่อสารของเยาวชน

วันเด็กเเห่งชาติจัดขึ้นทุกปีเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเ้ห็นความสำคัญของเด็ก นอกจากจะเป็นที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เเสดงความสามารถแล้ว สังคมยุคใหม่การเปิดพื้นที่ให้เด็กเเละเยาวชนได้สื่อสาร ฃความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่พวกเขาสนใจก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน

ติดตาม นักข่าวพลเมือง : พื้นที่การสื่อสารของเยาวชน ออกอากาศวันที่ 9 ม.ค. 2559 เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ