นักข่าวพลเมือง : พื้นที่ชุมน้ำห้วยเสือเต้น จ.ขอนแก่น

นักข่าวพลเมือง : พื้นที่ชุมน้ำห้วยเสือเต้น จ.ขอนแก่น

หลังมีการเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น อย่างรวดเร็ว ทำให้ชาวบ้านมีความกังวลต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับ “พื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น”ติดตามเรื่องนี้ ในช่วงนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวค่ำ ThaiPBSออกอากาศวันที่ 22พ.ค.2558  เวลา 19.00น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ