นักข่าวพลเมือง : พื้นที่เลี้ยงปลาสลิด

นักข่าวพลเมือง : พื้นที่เลี้ยงปลาสลิด

หากพูดถึงปลาสลิดแล้ว หลายคนคงนึกถึงอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่อาหารที่สำคัญในการเลี้ยงและแปรรูปปลาส่งขายจนเป็นสินค้าขึ้นชื่อของที่นี่นะคะ แต่ปัจจุบันหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง การส่งต่อ และครอบครองที่ดินจากรุ่นสู่รุ่น รวมไปถึงการขยายตัวของชุมชนเมืองก็ส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตรและบ่อเลี้ยงปลาสลิดลดจำนวนลง 

l 25 เม.ย. 59 l เวลา 21.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ