นักข่าวพลเมือง : ฟื้นฟูวิถีกะเหรี่ยง

นักข่าวพลเมือง : ฟื้นฟูวิถีกะเหรี่ยง

5 ปีหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้ฟื้นฟูวิถีชา­วกะเหรี่ยง ความคืบหน้าเป็นอย่างไร ติดตามได้ในช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters เมื่อวันที่ 9 เม.ย.58 เวลา 19.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ