นักข่าวพลเมือง : ฟ้อนละครภูไท

นักข่าวพลเมือง : ฟ้อนละครภูไท

ไม่เพียงแต่สำเนียงภาษาและเครื่องแต่งกายเท่านั้นนะคะ ที่บ่งบอกความโดดเด่นของชาวภูไท  วันนี้ Citizen Reporter สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะพาไปรู้จักศิลปะการแสดง “ฟ้อนละครภูไท” มรดกทางวัฒนธรรมที่มีการนำมาขยายผลเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนให้นักศึกษาคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ ออกอากาศวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 12.00น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ