นักข่าวพลเมือง : ภัยแล้ง สกว.

นักข่าวพลเมือง : ภัยแล้ง สกว.

ที่ผ่านมามีหลายฝ่ายพูดถึงสถานการณ์ภัยแล้­งปีนี้แตกต่างกันไป โดยเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเริ่มมีฝนตกล­งมามากขึ้น จริงๆ แล้วสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญเป็นอย่างไร­และมีสาเหตุมาจากอะไร ไปติดตามจาก นักข่าวพลเมือง C- Reporters ออกอากาศวันที่ 23 ก.ค. 2558 เวลา 19.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ