นักข่าวพลเมือง : ภัยแล้ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

นักข่าวพลเมือง : ภัยแล้ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวค่ำ ThaiPBS

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ