นักข่าวพลเมือง : ภาพอนาคตเมืองสงขลา

นักข่าวพลเมือง : ภาพอนาคตเมืองสงขลา

การจัดการตนเองโดยชุมชนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่  รวมถึงคนใน จังหวัดสงขลา  ที่มีส่วนร่วมในการกำหนดผังเมืองรวมสงขลา

ไปติดตามจากนักข่าวพลเมือง C-REPORTERS ข่าวเช้า ทาง ThaiPBS วันที่ 25 พ.ค. 2558

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ