นักข่าวพลเมือง : ภารกิจ คนหาน้ำผึ้ง

นักข่าวพลเมือง : ภารกิจ คนหาน้ำผึ้ง

ภารกิจของคนหาน้ำผึ้งในเดือน 5 หรือระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน ซึ่งเชื่อกันว่า น้ำผึ้งเดือน 5  จะมีความเข้มข้น มีคุณภาพดีเยี่ยม   จะน่าสนใจและจะยากแค่ไหนติดตามจากบ้านกงตอ  จังหวัดสุราษฏร์ธานี

l 30 พ.ค. 59 l เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ