นักข่าวพลเมือง : ภูฏานเมืองเกษตรอินทรีย์

นักข่าวพลเมือง : ภูฏานเมืองเกษตรอินทรีย์

ความนิยมรับประทานพืชผักอินทรีย์ของประชากรภูฏานที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีการหันมาปลูกพืชอินทรีย์เพื่อการบริโภคและส่งขายแทนการรับซื้อจากประเทศใกล้เคียงก็มากขึ้น ขณะที่ฝ่ายนโยบายของภูฏานเองก็ประกาศตัวชัดว่าต้องการจะเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์
วันนี้ คุณภาวิณี ไชยภาค นักข่าวพลเมืองจะนะนิวส์ ติดตามการเดินทางของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์แห่งเอเชียไปที่ประเทศภูฏาน ประเทศเล็กๆ ในเอเชียใต้ที่ภูมิประเทศเต็มไปด้วยเทือกเขา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเพาะปลูกและการเก็บเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญในการทำเกษตรอินทรีย์มาบอกเล่า
ติดตามในนักข่าวพลเมืองค่ำนี้ ทาง ที่นี่ไทยพีบีเอส ออกอากาศวันที่ 24 พ.ค. 59 เวลา 21.10 น. 

 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ