นักข่าวพลเมือง : ภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอ

นักข่าวพลเมือง : ภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอ

 เมืองสองทะเล อย่าง จ.สงขลา เป็นเมืองที่มีอารยธรรมและมีแหล่งวัตถุโบราณที่สำคัญมากมาย วันนี้ นักข่าวพลเมือง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงพื้นที่ ต.เกาะยอ จ.สงขลา เพื่อสื่อสารศิลปะภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

l 6 ก.ย. 59 l เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ