นักข่าวพลเมือง : ภูเวียงแล้งมาก

นักข่าวพลเมือง : ภูเวียงแล้งมาก

อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบกับความเดือดร้อน จากสถานการณ์แล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้

ออกอากาศวันที่ 10 มี.ค. 59 @ 21.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ