นักข่าวพลเมือง : มด Active citizen story

นักข่าวพลเมือง : มด Active citizen story

แอนนิเมชั่นเรื่อง มด Active citizen story  เป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวของหน้าที่พลเมือง ที่ทุกคนอยู่ร่วมกันล้านแล้วมีความสำคัญ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เพื่อพัฒนาสังคมให้หน้าอยู่ยิ่งขึ้น ติดตามในนักข่าวพลเมือง C-Reporters  ข่าวเที่ยง ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 6 กันยายน 2558 เวลา 12.00 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ