นักข่าวพลเมือง : มนุษย์ – สังคม

นักข่าวพลเมือง : มนุษย์ – สังคม

ไม่บ่อยครั้งนัก ที่จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคประชาชนถึงข้อมูลและทิศทางการพัฒนาในพื้นที่ภาคอีสาน แต่เพื่อเป็นการเปิดใจรับฟัง และสร้างความเข้าใจถึงมุมมองที่แตกต่างกัน ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงจัดเวทีเสวนา “มนุษย์-สังคม” ขึ้น ติดตามเรื่องราวจากนักข่าวพลเมือง Citizen Reporters ข่าวค่ำ ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 19.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ