นักข่าวพลเมือง : มรดกชุมชนบ้านโพนทอง จ.มหาสารคาม

นักข่าวพลเมือง : มรดกชุมชนบ้านโพนทอง จ.มหาสารคาม

นักข่าวพลเมืองวันนี้ จะไปที่ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ที่นั่นมีการจัดทำทะเบียนข้อมูลโบราณวัตถุของชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น ติดตามรายงานจาก นักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวเที่ยงThaiPBS ออกอากาศวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 12.00น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ