นักข่าวพลเมือง : มหกรรมวิชาการภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขง

นักข่าวพลเมือง : มหกรรมวิชาการภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขง

นักข่าวพลเมืองวันนี้ ไปติดตามความร่วมมือของเครือข่ายกลุ่มชาติ­พันธุ์ลุ่มน้ำโขงจาก 4 ประเทศ ในงานมหกรรมวิชาการที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อสร้างความร่วมมือในการศึกษาความโดดเด­่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศจีน เวียดนาม ลาว และไทย ติดตามในนักข่าวพลเมือง C-Reporters

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ