นักข่าวพลเมือง : มหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์

นักข่าวพลเมือง : มหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์

มหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว คือพื้นที่ที่ทุกคนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตสื่อร่วมกัน

ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง C-Reporters นิสิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าวเที่ยง ThaiPBS วันที่ 28 พ.ค. 2558

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ