นักข่าวพลเมือง : มหกรรมโคกระบือตักสิลาสู่อาเซียน

นักข่าวพลเมือง : มหกรรมโคกระบือตักสิลาสู่อาเซียน

ปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์โค-กระบือให้มีความแข็งแรงและหลากหลายมากยิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมเกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านการปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคมที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดงานมหกรรมโคกระบือตักสิลาสู่อาเซียนขึ้น ติดตามเรื่องนี้จากคุณจารุสรรณ ใบงาม นักข่าวพลเมือง สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ออกอากาศวันที่ 2 เม.ย.59 @12.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ