นักข่าวพลเมือง : มหาวิทยาลัยชีวิต

นักข่าวพลเมือง : มหาวิทยาลัยชีวิต

การจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียน และใช้ผู้เรียนเป็นตัวตั้ง คืออีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียนนำเอาความรู้ไปปรับใช้ได้จริง
นักข่าวพลเมืองวันนี้คุณตาล วรรณกูล นักข่าวพลเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มี ไปที่จังหวัดแม่ฮองสอน เพื่อดูการจัดการศึกษาของมหาลัยชีวิต ที่นำเอาต้นทุนชีวิตของผู้เรียนมาออกแบบเป็นหลักสูตร ติดตามกับนักข่าวพลเมือง C-Reporters ที่นี่ ThaiPBS ThaiPBS  ออกอากาศวันที่ 30 ต.ค. 58 เวลา 21.45 น.

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ