นักข่าวพลเมือง : มอแกลนกับพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรม

นักข่าวพลเมือง : มอแกลนกับพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรม

แม้จะมีการประกาศพื้นที่เป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 2 มิถุนายน 2553 ว่าด้วยนโยบายของการจัดพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรม เพื่อปกป้องและฟื้นฟูให้วัฒนธรรมชาติพันธุ์ชาวเลชนเผ่าต่างๆวันนี้พื้นที่ทางจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลยังไม่มั่นคง วันนี้ นักข่าวพลเมืองทีม เฌอบูโด ได้สื่อสารถึงความผูกพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวมอแกลนกับพื้นที่ทางจิตวิญญาณของพวกเขา

ออกอากาศวันที่ 20 เม.ย. 2559 เวลา 05.20 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ