นักข่าวพลเมือง : มะพร้าว อ.แม่ใจ จ.พะเยา

นักข่าวพลเมือง : มะพร้าว อ.แม่ใจ จ.พะเยา

แต่ปัจจุบันเกษตรกรบางส่วนได้หันมาปลูกผลไม้ อาทิ ลิ้นจี่ แคนตาลูป แทนเนื่องจากได้ผลผลิตดีกว่าการปลูกมะพร้าว วันนี้นักข่าวพลเมือง Citizen Reporters ลงไปพูดคุยกับเกษตรกรในพื้นที่ ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ติดตามในข่าวเที่ยง ThaiPBS  ออกอาศวันที่ 4 ตุลาคม 2558 เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ