นักข่าวพลเมือง : มะลิฤดูแล้ง เสียงสะท้อนจากปากคลองตลาด

นักข่าวพลเมือง : มะลิฤดูแล้ง เสียงสะท้อนจากปากคลองตลาด

จากการสำรวจพื้นที่ปากคลองตลาดของทีม Gen C Reporter พบว่า “ดอกมะลิ” สินค้าหลักของตลาดแห่งนี้ เติบโตได้ดีและออกดอกมากในฤดูร้อน ส่งผลดีต่อแม่ค้าและผู้ขายพวงมาลัยดอกมะลิ แต่ในอีกมุมหนึ่งสถานการณ์ภัยแล้งกำลังส่งผลกระทบต่อสวนดอกมะลิด้วยเช่นกัน วันนี้นักข่าวพลเมืองพาไปฟังเสียงสะท้อนจากชาวปากคลองตลาด

ออกอากาศวันที่ 11 มี.ค.59 @12.50 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ