นักข่าวพลเมือง : มัคคุเทศก์น้อย อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

นักข่าวพลเมือง : มัคคุเทศก์น้อย อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจซากฟอสซิล ซึ่งค้นพบที่ “ภูน้อย จังหวัดกาฬสินธ์ุ” หน่วยงานในพื้นที่และเยาวชนจึงจัดให้มีโครงการมัคคุเทศก์น้อยขึ้น

ติดตามจาก นักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวเที่ยง ThaiPBS 16 มิ.ย.2558

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง