นักข่าวพลเมือง : มัคคุเทศก์น้อยแห่งดอยปุย

นักข่าวพลเมือง : มัคคุเทศก์น้อยแห่งดอยปุย

“มัคคุเทศก์น้อยแห่งดอยปุย”
จากนักข่าวพลเมือง C-Reporters เครือข่ายลัวะและปะกากะญอ
 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ