นักข่าวพลเมือง : มัคคุเทศน์น้อย

นักข่าวพลเมือง : มัคคุเทศน์น้อย

ติดตามการลงพื้นที่วัดสิริสุทโธ หรือ คำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งคนในชุมชนเชื่อว่ามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นทางผ่านของพญานาค ทำให้มีผู้คนเดินทางมาสักการะบูชาเป็นเยาวชนจากโรงเรียนชุมชนวังทองจึงอาสาเป็นมัคคุเทศก์น้อยทำหน้าที่ให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเพื่อนๆจากชมรมสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีและเยาวชนในพื้นที่ช่วยกันผลิตสื่อบอกเล่าเรื่องนี้ผ่านกิจกรรมค่ายเด็กอุดรรักษ์บ้านมาแบ่งปันกัน

l 8 ก.ค. 59 l เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ