นักข่าวพลเมือง : มีเหม่ (อาย)

นักข่าวพลเมือง : มีเหม่ (อาย)

“มีเหม่ (อาย)” คือชื่อเรื่องหนังสั้นของกลุ่มนักเรียนโรงเรียนวังชิ้นวิทยา ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ เนื่องจากประมาณ 40 % ของนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ พวกเขาจึงต้องการทำสื่อเพื่อสื่อสารเรื่องราวในการก้าวข้ามความอายของเด็กนักเรียนชนเผ่าที่จะสื่อสารกับคนอื่น และทำให้มีความรัก ความภาคภูมิใจในภาษาของตนเอง ติดตามได้จาก นักข่าวพลเมือง ข่าวเที่ยงไทยพีบีเอส

ออกอากาศ 20 พ.ค. 59 เวลา 21.10 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ