นักข่าวพลเมือง : มือเย็น เมืองเย็น

นักข่าวพลเมือง : มือเย็น เมืองเย็น

‘คุณว่าเชียงใหม่ร้อนไหม?’ เป็นคำถามที่ทำให้เกิดเครือข่ายอาสาสมัครคนรุ่นใหม่จากหลายสาขาอาชีพ รวมตัวกันเป็นกลุ่มมือเย็นเมืองเย็น จัดกิจกรรมที่เชิญชวนคนมาปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองเชียงใหม่ มุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมืองจะเป็นอย่างไร ติดตามกับเพื่อนๆ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

 l 12 ส.ค. 59 l เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ