นักข่าวพลเมือง : มโนราห์โกลน

นักข่าวพลเมือง : มโนราห์โกลน

โนราห์โกลนเป็นการละเล่นพื้นเมืองภาคใต้ชนิดหนึ่งซึ่งแสดงไม่ต่างจากมโนราห์ แต่เป็นการล้อเลียน โดยแสดงแบบง่ายๆ ไม่คำนึงถึงพิธีรีตอง ทั้งผู้แสดง เครื่องแต่งกาย รวมถึงการพลิกแพลงให้พิสดารเพื่อให้เกิดความตลกขบขัน สนุกเพลิดเพลิน นักข่าวพลเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้สื่อสารเรื่องราวเหล่านี้ หลังจากที่คนรุนใหม่หันมาสนใจมากขึ้น ไปติดตามจากรายงาน 

ออกอากาศ วันที่ 6 ธ.ค.2558 ข่าวเที่ยง ThaiPBS

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ