นักข่าวพลเมือง : ยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหิน

นักข่าวพลเมือง : ยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ก่อนหน้านี้เมียนมามีแผนสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 2,640 เมกกะวัตต์ บนพื้นที่นอกเมืองมะริด บริเวณที่ราบริมแม่น้ำตะนาวศรีเพื่อผลิตไฟฟ้าขาย   

ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2556 ประชาชนในพื้นที่ได้แสดงจุดยืนไม่ต้องการโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้คน  

และล่าสุด รัฐบาลเมียนมาได้ยกเลิกโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วประเทศรวมถึงที่เมืองมะริดด้วย  แล้วอะไรคือส่วนสำคัญที่ทำให้ยกเลิกโครงการนี้ คุณชัยรัตน์ จิโรจน์มนตรี  นักข่าวพลเมืองสำนักข่าวชายขอบ เดินทางไปพูดคุยกับผู้คนที่นั่น และแบ่งปันเรื่องราวมากับนักข่าวพลเมือง 

l 20 ก.ย. 59 l เวลา 22.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ