นักข่าวพลเมือง : ยอสวยไหว้สา พระญามังราย

นักข่าวพลเมือง : ยอสวยไหว้สา พระญามังราย

ไปดูการรำลึกถึงกษัตริย์ผู้สร้างเมืองเชีย­งใหม่ นอกจากเครื่องสักการะบูชาที่ทำเป็นประจำแล­้ว ปีนี้มีการเพิ่มอาหารพื้นบ้านความหวาน ที่ใช้วัสดุดิบตามท้องถิ่น ติดตามจาก นักข่าวพลเมือง C-REPORTERS ข่าวค่ำ ThaiPBS ออกกอากาศวันที่ 14 เม.ย.2558 เวลา 19.00น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ