นักข่าวพลเมือง : ยุติความรุนแรง

นักข่าวพลเมือง : ยุติความรุนแรง

ข้อมูลสถิติขององค์การสหประชาชาติ ระบุว่า ประชากรผู้หญิง 1 ใน 3 ของโลก มีโอกาสถูกใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ซึ่งหากเทียบกับประชากรกรผู้หญิงในโลกปัจจุบันประมาณสามพันล้านคนแล้วนั่นก็หมายความว่ามีผู้หญิงหนึ่งพันล้านคนที่อาจต้องเผชิญกับเหตุการณ์ความรุนแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ จึงเกิดการรวมตัวกันเพื่อสื่อสารสู่สาธารณะที่จะไม่ยินยอมให้เกิดการกระทำรุนแรงต่อผู้หญิง เด็กและผู้มีความหลากหลายทางเพศ ผ่านการเต้นเพลง Break the Chain หรือ ปลดโซ่ตรวน 

ออกอากาศวันที่ 31 มี.ค. 59 @ 21.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ