นักข่าวพลเมือง : รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

นักข่าวพลเมือง : รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก เป็นโรคที่เกิดจากยุงซึ่งเป็นพาหะของโรค เพื่อเป็นการป้องกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้ ชาวบ้านในชุมชนแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พวกเขาได้ออกมาร่วมกันรณรงค์ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ช่วงนักข่าวพลเมืองวันนี้ น้องเณร ทีมสามเณรชาแนล จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่อำเภอเวียงป่าเป้า สื่อสารเรื่องนี้กับ GenC Reporter

l 5 ส.ค. 59 l เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ