นักข่าวพลเมือง : รณรงค์สตรีมุสลิมแต่งกายถูกต้อง

นักข่าวพลเมือง : รณรงค์สตรีมุสลิมแต่งกายถูกต้อง

นักข่าวพลเมือง C-REPORTERS ติดตาม กิจกรรมของกลุ่มเยาวชนผู้หญิง ในจังหวัดยะลาที่ออกมารณรงค์ให้เพื่อนผู้ห­ญิงมุสลิมแต่งกายถูกต้องตามหลักการศาสนา ไปติดตามจากข่าวเช้าวันใหม่ไทยพีบีเอส ออกอากาศวันที่ 18 สืงหาคม 2558 เวลา 05.00 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ