นักข่าวพลเมือง : รถถีบเมืองเก่า

นักข่าวพลเมือง : รถถีบเมืองเก่า

เวียงเก่า หรือ เวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นพื้นที่ราบริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขง เต็มไปด้วยวัดและโบราณสถานเก่าแก่มากมาย 
.
วันนี้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะพาไปดูการสัญจรเพื่อสุขภาพและประหยัดพลังงานตามแบบรถถีบคนเวียงเก่า
.
ออกอกาศวันที่ 9 ก.ค. 59 เวลา 12.00 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ