นักข่าวพลเมือง : รอมานาน รอมฎอน

นักข่าวพลเมือง : รอมานาน รอมฎอน

ขณะนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งพี่น้องชาวมุสลิมจะถือศีลอดกันแล้ว ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความตื่นตัวกับเดือนที่มีความประเสริฐนี้อย่างไร ติดตามจาก นักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวค่ำ ThaiPBS 16 มิ.ย.2558

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง