นักข่าวพลเมือง : รักษ์น้ำโดม

นักข่าวพลเมือง : รักษ์น้ำโดม

หลังวิกฤตน้ำเสียใน 2-3 ปีที่ผ่านมา จนเมื่อเดือนมีนาคม 2558 มีปรากฏการณ์สาหร่ายบลูมจำนวนมาก ส่งผลต่อคุณภาพน้ำใน “ลำโดมใหญ่”  ลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูล ที่หล่อเลี้ยงผู้คนในพื้นที่ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร  และหลายพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี   จนทำให้ปลาตาย และน้ำมีกลิ่นเน่าเหม็น คนในชุมชนก็พยายามรวมกลุ่มกันโดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แลกเปลี่ยนสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง จนนำมาสู่การจัดงานมินิคอนเสริ์ตเพื่อแสดงพลังของคนในชุมชน
         ติดตามเรื่องนี้กับ citizen Reporters นักข่าวพลเมืองเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำลำโดมใหญ่

l 9 มิ.ย. 59 l เวลา 21.10 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ