นักข่าวพลเมือง : รักษ์ป่าต้นน้ำ

นักข่าวพลเมือง : รักษ์ป่าต้นน้ำ

ติดตามกิจกรรมรักษาป่าต้นน้ำ ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มอนุรักษ์โตนสะตอ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ติดตามจากนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวเช้า 26 มิ.ย. 2558

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ