นักข่าวพลเมือง : รัฐศาสตร์ (ไม่) พูดการเมือง

นักข่าวพลเมือง : รัฐศาสตร์ (ไม่) พูดการเมือง

เวทีเสวนาทางวิชาการ “วันรัฐศาศาสตร์” ที่ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อนาคตทางการเมืองการปกครองที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ติดตามจากนักข่าวพลเมือง C-Reporters มหาวิทยาลัยพะเยา ข่าวเที่ยงThaiPBS ออกอากาศวันที่ 12 มี.ค.2558 เวลา 12.00น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ