นักข่าวพลเมือง : รับจ้างดำนา

นักข่าวพลเมือง : รับจ้างดำนา

ช่วงนี้ เกษตรกรหลายพื้นที่เริ่มเพาะปลูกข้าวกันแล้วนะคะ  ซึ่งที่ ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ชาวนาที่นี่ยังมีการทำนาแบบปักดำ เพราะพวกเขาบอกว่าให้ผลผลิตมากกว่านาหว่าน  และการทำนาตามวิถีดั้งเดิมนี้ ยังช่วยสร้างงานให้กับคนในชุมชนอีกด้วย คุณพัฒนะ พิมพ์แน่น นักข่าวพลเมือง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี สื่อสารเรื่องนี้

l 24 มิ.ย. 59 l เวลา 05.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ