นักข่าวพลเมือง : รับน้อง

นักข่าวพลเมือง : รับน้อง

ช่วงนี้ นิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ของหลายๆ มหาวิทยาลัยก็เริ่มจัดกิจกรรมรับน้องกันแล้ว การรับน้องเป็นหัวข้อที่ถูกพูดคุยกันหลายครั้งว่าควรมีหรือไม่ หรือควรเป็นไปในทิศทางไหน C-reporters วันนี้มีมุมมองของอาจารย์และนิสิตนักศึกษาต่อการรับน้อง เราลองไปฟังกันว่าคนรุ่นใหม่ต้องการ การรับน้องในรูปแบบไหน ติดตามในนักข่าวพลเมือง C-Reporters   ThaiPBS   ออกอาศวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ